« Vissza a(z) FrontPage oldalra

0.1.Descriere concepte

In continuare vom prezenta termenii si conceptele utilizate in aplicatie si in acest manual.

Va recomandam sa va familiarizati cu acestia intrucat va vor fi de folos in utilizarea eficienta a aplicatiei.

Termen

Semnificatie

1C

Sistem informatic de contabilitate apartinand ANTA

ANTA

Agentia Nationala Transport Auto

Autorizatie

Act permisiv eliberat de ANTA

AutoTest

Aplicatie informatica a statiilor de testare a vehicolelor

Bază de date

Ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie caracteristicele de bază şi relaţia dintre entităţi.

CGE

Centrul de Guvernare Electronica

Credenţiale

Set de atribute ce stabilesc identitatea şi autenticitatea utilizatorilor şi sistemelor în cadrul sistemelor informatice.

Date

Unităţi informaţionale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea şi procesarea lor.

Date cu caracter personal

Orice informaţie cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal).  În acest sens o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale

Document electronic (în continuare - document)

Informaţie în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată, transmisă cu ajutorul computerului, altor dispozitive electronice sau mijloacelor software şi hardware, semnată cu semnătură digitală;

Flux de lucru (eng. Workflow)

Proces administrativ al unei organizaţii în decursul căruia sarcini, proceduri şi informaţii sunt prelucrate sau executate într-o anumită succesiune dictată de reguli prestabilite (norme procedurale) în scopul realizării unui produs sau furnizării unui serviciu.

Gestiunea documentelor

Set de proceduri utilizate pentru captarea, gestiunea, stocarea, menţinerea, livrarea şi distrugerea documentelor în cadrul unei organizaţii.  Noţiunea de "documente" poate fi atribuită unui număr vast de active informaţionale, inclusiv imagini, documente textuale, grafică şi desene, precum şi unor obiecte informaţionale moderne cum ar fi paginile WEB, mesajele e-mail, mesajele instant sau fişiere video.

Integritatea datelor

Stare a datelor, când acestea îşi păstrează conţinutul şi sunt interpretate univoc în cazuri de acţiuni aleatorii. Integritatea se consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate (şterse).

Jurnalizare

Funcţie de înregistrare a informaţiei despre evenimente.  În cadrul sistemelor informatice înregistrările despre evenimente includ detalii despre data şi ora, utilizatorul, acţiunea întreprinsă.

M-Cloud

Strategie a Centrului de Guvernare Electronică privind modul de consolidare tehnologică a serviciilor informaţionale;

Metadate

Modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în baza de date (date despre date).

RSP

Registrul de Stat al Populatiei

RSUD

Registrul de Stat al Unitatilor de Drept

Sistem informatic

Ansamblu de programe şi echipamente care asigură prelucrarea automată a datelor (componenta automatizată a sistemului informaţional).

Sistem informaţional

Ansamblu de procedee şi mijloace de colectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei necesare procesului de conducere (cuprinde tehnologiile manuale şi automatizate de prelucrare a datelor).

Solicitant de autorizaţie / act permisiv

Persoana fizica sau juridica care perfecteaza cererea de eliberare a actelor permisive in vederea transportului de marfa sau pasageri; Operator de transport rutier; Transportator

Veridicitatea datelor

Nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria calculatorului sau în documente, stării reale a obiectelor din domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date.

 

Átlagos (0 Szavazatok)
Az átlagos minősítés 0.0 csillag a lehetséges 5-ből.
Megjegyzések