Descriere serviciu

Sistemul informațional „e-Autorizație transport" a fost realizat în conformitate cu punctul 7 al Planului de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategici de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1096 din 31.12.2013, privind implementarea serviciilor electronice în domeniul transportului auto.
 
Sistemul menționat oferă o gamă completă de funcţionalități specializate ce au menirea de a optimiza procesul de solicitare, eliberare, repartizare şi analiză a cererilor pentru obținerea autorizaţiilor unitare pentru efectuarea transporturilor auto internaţional de mărfuri şi călători. 
 
Prin implementarea serviciului „e-Autorizaţie transport" s-a dorit: 
 
crearea unui mijloc eficient si transparent necesar rezolvării problemelor transportatorilor legate de obţinerea autorizaţiilor de transport prin instituirea unui mecanism și integrarea lui cu alte sisteme, care va ţine cont de "potenţialul de transport" a operatorilor de transport;
reducerea timpului de aşteptare la ghişee; 
minimizarea cheltuielilor aferente procesului de obţinere a autorizaţiilor necesare efectuării transporturilor auto;
acordarea suportului necesar operatorilor de transport în vederea utilizării eficiente a autorizaţiilor de transport auto internaţional necesare pe traseele planificate;
automatizarea și optimizarea procesului de obținere și repartizare a autorizațiilor necesare efectuării transporturilor rutiere internaționale de marfă; 
excluderea factorului uman;
asigurarea posibilității de depunere a cererilor de la distanță;
sporirea gradului de transparență aferente procesului de emitere a autorizațiilor.